fundacja wilkonia

Arka

Fundacja Wilkonia

Fundacja Wilkonia

Fundacja „Arka” im. Józefa Wilkonia powstała w 2009
roku. Jest to organizacja pozarządowa, założona przez
wybitnego rzeźbiarza, malarza i ilustratora Józefa
Wilkonia. Glównym celem fundacji jest ochrona
i promocja zarówno dorobku artystycznego samego
założyciela, jak i ogólnych wartości związanych ze
sztukami pięknymi, a w szczególności ilustratorstwem
i sztuką edytorską.

Fundacja jako organizacja pozarządowa działa dzięki
dotacjom z funduszy polskich i międzynarodowych,
programów pomocowych wspierających kulturę,
a także przy wsparciu finansowym i rzeczowym
ze strony firm, organizacji i osób prywatnych.

cele

ochrona dorobku, promocja i upowszechnianie wiedzy
o sztuce Józefa Wilkonia

inicjowanie, realizowanie i wspieranie wszelkich
projektów artystycznych z dziedziny malarstwa,
rzeźby i ilustracji

edukacja dzieci i młodzieży w zakresie uczestnictwa
w kulturze, a także wspieranie różnych, nowatorskich
form edukacji i działań naukowych w tym zakresie

propagowanie różnorodnych form sztuki oraz
działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju sztuk
plastycznych

Józef Wilkoń

Józef Wilkoń

Józef Wilkoń - ilustrator, malarz, rzeźbiarz, twórca
plakatów i scenografii teatralnych. Urodził się
12 lutego 1930 roku w Bogucicach koło Wieliczki.
Studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie (dyplom 1955) oraz historię sztuki na
Uniwersytecie Jagiellońskim (dyplom 1954).
Zilustrował ponad 100 książek dla dzieci i dorosłych
w kraju (m.in. Pana Tadeusz w 1973) oraz ponad 80
książek dla dzieci zagranicą.

Otrzymał wiele nagród i wyróżnień m.in. Deutcher
Jugedbuchpreis (1964), Nagrodę Państwową za
Twórczość dla dzieci (1974) oraz Nagrodę Ministra
Kultury za całokształt Twórczości w 2005r. W 2010
roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz otrzymał Złote Berło Fundacji
Kultury Polskiej Wystawiał w wielu galeriach
i muzeach świata od Centrum Pompidou (1989) po
Narodową Galerię Zachęta w 2006 roku, gdzie jego
wystawa osiągnęła rekordową frekwencję. Jego prace
znajdują się w licznych galeriach i muzeach m.in.
Muzeum Ilustracji w Moulin we Francji, w Muzeum
Ilustracji w Oshima, Azumino, Koruisaua w Japonii
oraz w Muzeum Literatury i Bibliotece Narodowej
w Warszawie . W 2009 roku ukazało się albumowe
wydanie Księgi Dżungli z jego ilustracjami.

Fundacja "ARKA" im Józefa Wilkonia

NIP 1231200107

KRS 0000343504

KONTO: Raiffeisen Bank 36 1750 0012 0000 0000 1215 2779

EMAIL: biuro[at]fundacjawilkonia.pl

EMAIL: fundacjawilkonia[at]gmail.com

TELEFON kom.508123996