Fundacja „Arka” im. Józefa Wilkonia powstała w 2009
roku. Jest to organizacja pozarządowa, założona przez
wybitnego rzeźbiarza, malarza i ilustratora Józefa
Wilkonia. Glównym celem fundacji jest ochrona
i promocja zarówno dorobku artystycznego samego
założyciela, jak i ogólnych wartości związanych
ze sztukami pięknymi, a w szczególności ilustratorstwem
i sztuką edytorską.

Fundacja jako organizacja pozarządowa działa dzięki
dotacjom z funduszy polskich i międzynarodowych,
programów pomocowych wspierających kulturę,
a także przy wsparciu finansowym i rzeczowym
ze strony firm, organizacji i osób prywatnych.

Cele:

 1. Ochrona dorobku, promocja i upowszechnianie wiedzy
  o sztuce Józefa Wilkonia
 2. Inicjowanie, realizowanie i wspieranie wszelkich
  projektów artystycznych z dziedziny malarstwa,
  rzeźby i ilustracji
 3. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie uczestnictwa
  w kulturze, a także wspieranie różnych, nowatorskich
  form edukacji i działań naukowych w tym zakresie
 4. Propagowanie różnorodnych form sztuki oraz
  działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju sztuk
  plastycznych