O fundacji „Arka” im. Józefa Wilkonia

Fundacja „Arka” im. Józefa Wilkonia powstała w 2009 roku. Jest to organizacja pozarządowa, założona przez wybitnego rzeźbiarza, malarza i ilustratora Józefa Wilkonia. Glównym celem fundacji jest ochrona i promocja zarówno dorobku artystycznego samego założyciela, jak i ogólnych wartości związanych ze sztukami pięknymi, a w szczególności ilustratorstwo i sztuką edytorską.

Fundacja jako organizacja pozarządowa działa dzięki dotacjom z funduszy polskich i międzynarodowych, programów pomocowych wspierających kulturę, a także przy wsparciu finansowym i rzeczowym ze strony firm, organizacji i osób prywatnych.

Cele Fundacji:

  1. Ochrona dorobku, promocja i upowszechnianie wiedzy o sztuce Józefa Wilkonia
  2. Inicjowanie, realizowanie i wspieranie wszelkich projektów artystycznych z dziedziny malarstwa, rzeźby i ilustracji
  3. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie uczestnictwa w kulturze, a także wspieranie różnych, nowatorskich form edukacji i działań naukowych w tym zakresie
  4. Propagowanie różnorodnych form sztuki oraz działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju sztuk plastycznych