Józe Wilkoń otrzymał nagrodę specjalna  za całokształt wieloletniej pracy twórczej

Wyróżnieni zostali artyści działający na warszawskich Bielanach oraz osoby i instytucje, których działalność wpływa na rozwój i jakość życia kulturalnego w dzielnicy. Dziś trudno wyobrazić sobie Bielany i teren Kościoła Pokamedulskiego bez słynnych rzeźb Józef Wilkonia : Karuzeli i bożonarodzeniowej Szopki,

 

LAUREACI BIELAŃSKIEJ GALI KULTURY 20 kwietnia 2018

Pracownia Rodziny Jarnuszkiewiczów – pierwsza Warszawska Historyczna Pracownia Artystyczna

projekt: Bielańska Akademia Umiejętności

projekt: Rozśpiewane Smyki w Świecie Muzyki

Fundacja Przystanek Twórczość

firma Veolia Energia Warszawa S.A. za wieloletnie wsparcie projektu Jazz w Podziemiach Kamedulskich.

Jarosław Zieliński

ksiądz Wojciech Drozdowicz

Jazz w Podziemiach Kamedulskich  Artur Dutkiewicz i  Hanna Dutkiewicz.

Wszyscy laureaci otrzymali statuetki „Sówki „zaprojektowane przez Józefa Wilkonia