Wystawa ” Józef Wilkoń i My” jest realizowana w ramach pracy badawczej „Medium papieru w działaniach plastycznych” .

Prowadzące badanie, prof. Ewa Latkowska-Żychska i dr.hab.Magdalena Soboń ofiarowały 13 artystkom i artystom z łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych własnoręcznie wyczerpane przez siebie papiery. Artystki, artyści, pracownice i pracownicy dydaktyczni różnych pracowni podjęli się użycia owych kart do realizacji własnych wypowiedzi twórczych.

Do procesu badawczego przyjął również zaproszenie słynny ilustrator Józef Wilkoń. Jego dzieła cieszą się popularnością na całym świecie. Język ilustracji Józefa Wilkonia sprawił, że są one po prostu kochane pod każda szerokością geograficzną. W Polsce wychowało się na nich kilka pokoleń .

Mistrz także przetestował ofiarowane mu, wyczerpane karty papieru. Artysta od lat eksperymentuje z różnymi materiami.

Na wystawie trwającej do 30 października 2018 r. eksponowane będą rzeźby, obrazy i instalacje obejmujące szeroką twórczość artysty od lat najwcześniejszych do obecnych.

W wystawie udział biorą :

Józef Wilkoń
Gabriela Cichocka
Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder
Andrzej Grenda
Marzena Łukaszuk
Dariusz Kaca
Magdalena Kacperska
Gabriel Kołat
Bartłomiej Michalski
Zdzisław Olejniczak
Zbigniew Olszyna
Jolanta Rudzka- Habisiak
Michał Rybiński
Przemysław Wachowski

Całość przedsięwzięcia jest formą uczczenia jubileuszu 20 lat powołania Pracowni Papieru w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

kuratorka wystawy: Ewa Latkowska-Żychska
projekt plakatu: Mariusz Andryszczyk
zdjęcia: prof. Ewa Latkowska-Żychska