Sztuka Józefa Wilkonia w Japonii
Wernisaż: 22.05.2019r., godz. 14:30
22.05-21.06.2019r.

Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Związek Józefa Wilkonia z Japonią to historia wzajemnej fascynacji i szacunku.
Artysta przyznaje, że już na początku swojej drogi twórczej był pod wrażeniem japońskiej
kultury, malarstwa, a przede wszystkim drzeworytów. Ten inspirujący wpływ widać
w dynamice uderzeń jego pędzla i traktowaniu plamy. Być może jest to jeden z czynników,
który wpłynął na to, że jego prace zostały docenione przez tamtejszych miłośników sztuki.

Pierwsza książka Józefa Wilkonia w Japonii ukazała się jeszcze w latach 70. dzięki wydawcy Shiko Sha, pt. Little Tom and the Big Cat. Prawdziwym przełomem był rok 1986,
kiedy to pani Etsuko Ogawa z wydawnictwa Sailor zetknęła się z twórczością artysty
na Światowej Wystawie Ilustracji Książkowej w Tokio. Prace Wilkonia wywarły na niej takie wrażenie, że w kolejnych latach wprowadziła na japoński rynek osiemnaście zilustrowanych przez niego książek.

W 1999 roku odbyła się wielka wystawa prac artysty w Oshima Museum of Picture Books,
której inicjatorem był pan Hasegawa przy wsparciu pana Chikary Yoshidy, burmistrza
miasta. Znajomość ta przerodziła się w przyjaźń, a Muzeum w Oshimie poprzez zakup
dwustu prac artysty stało się posiadaczem największego zbioru jego dzieł na świecie.

Obecnie w całej Japonii znajduje się około czterystu dzieł Wilkonia, a na tamtejszym rynku można kupić ponad trzydzieści książek z jego ilustracjami. Sam twórca odwiedził Kraj Kwitnącej Wiśni dziewięciokrotnie. Do Japonii przyjeżdżał nie tylko na wystawy, lecz także zapraszany w celu prowadzenia warsztatów twórczych dla dzieci.

Burmistrz miasta Oshima przyznał kiedyś, że głębokie wrażenie wywarły na nim pełne życia obrazy przesycone polską kulturą, ale był też zafascynowany samym Wilkoniem –
jego szczerością i niezwykłą energią oraz sympatią, jaką okazywał miłośnikom sztuki,
szczególnie dzieciom.
Chikara Yoshida stwierdził, że dzieła Wilkonia zgromadzone w Muzeum w Oshimie staną się mostem kulturowym pomiędzy Polską i Japonią. „Prace te są tak fascynujące, że ludzie
z całej Japonii przyjeżdżają do nas, aby je obejrzeć. Są głęboko poruszeni ich ciepłem.
To zaszczyt posiadać prace Józefa Wilkonia i móc je prezentować wielu ludziom odwiedzającym nasze Muzeum.”

-Blanka Wyszyńska-Walczak

 

Art of Józef Wilkoń in Japan
Opening: 22.05.2019, 2:30 p.m.
22.05-21.06.2019

Józef Wilkoń’s fascination with Japanese culture has been amply repaid with admiration for his art. He has admitted to an early interest in Japanese painting and woodcuts. These inspirations are evident in his brushwork and the way he works with surfaces, and might explain why his work has come to be so appreciated by Japanese art-lovers.

Józef Wilkoń was first published in Japan in the 1970s, when Shiko-Sha publishers bought the rights to Little Tom and the Big Cat, but the breakthrough came in 1986, when Etsuko Ogawa of the Sailor publishing house saw his work at the Book Illustration Exhibition
in Tokyo. Impressed by his talent, she brought a total of eighteen books with his illustrations to Japanese readers.
In 1999 an exhibition of Wilkoń’s work was held at the Oshima Museum of Picture Books at the initiative of Mr Hasegawa with the support of the city’s mayor, Mr Chikara Yoshida. The mayor became friends with the artist, and the Museum acquired two hundred artworks which now make up the largest collection of his pieces in the world.

There are currently around four hundred works by Wilkoń in Japanese collections, and over thirty books with his illustrations are available in bookstores. The artist has visited Japan nine times to take part in exhibitions and run art workshops for children.

The mayor of Oshima has admitted to being enthralled by Wilkoń’s vivid images steeped in Polish culture—and by Wilkoń himself, with his sincerity, unflagging energy, and the way he cherishes his audience, and especially children. According to Chikara Yoshida, Wilkoń’s works at the Oshima museum build a bridge between Poland and Japan: “These works are so fascinating that people from all over Japan come here to see them, and are deeply moved by the warmth emanating from them. It is an honor to own works by Józef Wilkoń and to be able to show them to the people visiting our Museum.”

-Blanka Wyszyńska-Walczak

Józef Wilkoń, the illustrator, painter, sculptor, creator of posters and stage design, was born in Bogucice near Wieliczka on February 12, 1930. He studied painting at the Art Academy in Cracow (MFA 1955) and art history at the Jagiellonian University (MA 1954).

Wilkoń created illustrations for more than 100 books in Poland (among them Pan Tadeusz
by A. Mickiewicz 1973, Don Quixote by M. de Cervantes) and more than 80 children’s
books abroad.
Wilkoń received numerous awards and prizes, among them Deutscher Jugendbuchpreise in 1964, State Award for his work in children’s books category and the Prize for his life’s work achievements from the Ministry of Culture in 2005. In 2010 he received Knight’s Cross
of the Order of Polonia Restituta and Golden Scepter from the Polish Culture Foundation.

Józef Wilkoń had numerous individual exhibitions throughout Europe, e.g. at the Centre Georges Pompidou in 1989 and at Warsaw’s Gallery Zachęta in 2006, where his show was visited by record number of visitors. Wilkoń’s works can be found in many galleries
and museums all over the World, e.g. in Museum of Illustration in Moulin in France,
Museum of Illustration in Oshima, Azumo and Koruisaua in Japan, Museum of Literature and National Library both in Warsaw.
In 2009 Wilkoń illustrated The Jungle Book by R. Kipling. Psie życie, which he wrote
and illustrated, was recognized as the most beautiful book of 2011 and awarded the Bronze Medal in the 50-th anniversary Best Designed Books from all over the World International Competition 2013.
In 2014 he received the Presidential Couple Award for outstanding achievements in works for children and young people.