Literacka Mapa Piaseczna


Literacka mapa Piaseczna” to projekt realizowany przez Fundację ARKA im. Józefa Wilkonia oraz Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Celem projektu jest integracja społeczności Piaseczna oraz zapoznanie jej z literacką historią miasta i okolic. W Piasecznie i okolicach mieszkali m.in.: Wanda Dąbrowska, Maria Dąbrowska, Aleksander Kamiński, Wacław Radwan, Wacław Borowy i wielu innych. Założony cel chcemy osiągnąć poprzez zaangażowanie wolontariuszy wywodzących się z lokalnej społeczności (przede wszystkim młodzieży) w szukanie i zbieranie informacji oraz osobistych wspomnień mieszkańców o miejscach związanych z literaturą. Uczestnicy programu będą mogli odkryć interesujące miejsca w swoim otoczeniu i zaprezentować je współmieszkańcom. W trakcie pracy będą znajdować się pod merytoryczną opieką profesjonalistów zdobywając umiejętności redagowania i ilustrowania materiałów faktograficznych. Służyć temu będzie cykl bezpłatnych warsztatów literacko-graficznych w okresie od kwietnia do czerwca.
Zredagowane teksty i fotografie posłużą do stworzenia i wydania ilustrowanej mapy literackiej Piaseczna. Prezentacja mapy odbędzie się podczas Święta Biblioteki – Festiwalu Pięknej Książki na Rynku Piaseczyńskim (17 września 2016), gdzie będzie rozdawana mieszkańcom. Teksty, zdjęcia oraz ilustracje powstałe w trakcie warsztatów będą równocześnie prezentowane na wystawie plenerowej. Na Festiwalu zaprezentuje się ok. 20 wydawców z kraju i zagranicy oferujących książki wyróżniające się estetyką. Społeczność piaseczyńska będzie miała możliwość zapoznania się z literaturą dla dzieci i dorosłych w wyjątkowych, pięknych wydaniach.