Jozef Wilkoń otrzymał nagrodę za całokształt twórczości dla dzieci.

Nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAiKS przyznawane są od niemal półwiecza. To wyróżnienie specyficzne – o wyborze laureatów decydują wyłącznie sami twórcy. Tę zasadę przyjęto ustanawiając Nagrodę. Jej wręczenie wiąże się z przypadającym 23 kwietnia Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich.Dzieje ZAiKS-u to historia kultury polskiej – wśród członków Stowarzyszenia byli i są luminarze literatury, muzyki, teatru, filmu, sztuk pięknych. ZAiKS powstał 18 marca 1918r