GALERIA MEDIUM na Wydziale Sztuki Nowych Mediów PJATK w Warszawie prezentuje  prace Józefa Wilkonia 10.05 do 30.05

cyt.www PJATAK „Na wystawie przedstawione zostaną jedne z ostatnich prac graficznych autora, który po latach mistrzowskiego opanowania tradycyjnego warsztatu graficznego zwrócił się ku współczesnej technice grafiki cyfrowej. Powstałe w ten sposób prace przy pomocy narzędzia jakim jest komputer świetnie wpisują się w całokształt twórczości artysty i jednocześnie uzmysławiają nam jak używać współczesnych środków wyrazu do stworzenia własnego i oryginalnego języka artystycznego.”

Wystawie towarzyszy katalog