Fundacja dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Literatura przygotowuje nową publikacją dla dzieci. Książka „Ada i jej cztery przygody” autorstwa Jana Kerdena zilustrowana przez Piotra Fąfrowicza zostanie udostępniona bezpłatnie w formie plików e-book i audio w zainteresowanych bibliotekach w całym kraju. Tekst zachęca do twórczości artystycznej, zarówno jej odbioru jak i kreacji. Koncepcja publikacji jest nowatorska – łącząc wysoki poziom językowy i artystyczne opracowanie graficzne z elektroniczną formą wydania. Książkę w wydaniu audio czyta pani Olga Bończyk. Opracowaniem od strony graficznej  zajmuje się Grażka Lange.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.