„Piaseczyńskie arkana sztuki” to nowe przedsięwzięcie Fundacji, które w  konkursie „Kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” uzyskało dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Piasecznie. W ramach projektu powstał wydany w formie elektronicznej (plików i płyt CD) przewodnik pt. „Piaseczno, arka na sztukę”, koncentrujący się na obiektach artystycznych w ogólnodostępnej przestrzeni oraz działalności kulturalnej miejscowych ośrodków.

W tej dziedzinie na naszym terenie tak wiele się zmieniło w ostatnich latach i wciąż zmienia, że uznaliśmy iż istnieje potrzeba zebrania o tym informacji w jednym wydawnictwie. 

Dzieła współczesnej sztuki w otwartej przestrzeni, instytucje kultury z ich programami i wydarzenia mające tu swoje stałe miejsce – to składa się na zawartość przewodnika. Prezentowane obiekty mają interaktywne odsyłacze do mapy Google, dzięki czemu łatwo można je odnaleźć. 

Świadomie nie wprowadziliśmy architektury, budowli historycznych i sztuki zabytkowej. W tym zakresie w Piasecznie odkrywane są obecnie wciąż nowe elementy, prowadzone i planowane rekonstrukcje o dużej skali – to co opisalibyśmy dziś, już za kilka miesięcy nie byłoby aktualne. 

Publikacja w formie plików jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

Piaseczno, arka na sztukę Pobierz PDF»

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Piasecznie za wsparcie naszego projektu i dofinansowanie, dzięki któremu mogliśmy go zrealizować.