DSC00867

Wypowiedź Burmistrza Oshimy Chikara Yoshida

Józefa Wilkonia spotkałem po raz pierwszy gdy przyjechał do Oshima Muzeum Picture Book z okazji wystawy swoich prac w maju 1999 roku. Nasze muzeum od początku swego istnienia angażuje się w liczne przedsięwzięcia mające na celu promocję ilustrowanych książek zorganizowaliśmy indywidualną wystawę prac Józefa Wilkonia prezentując na niej 200 oryginalnych ilustracji i 50 Rzeźb. Mogliśmy zobaczyć urocze zwierzęta i tchnące spokojem  pejzaże wywołujące, uczucie relaksu i zadowolenia.Głębokie wrażenie wywarły na mnie pełne życia obrazy silnie przesycone polską kulturą.Podobne wrażenie odnieśli ludzie, którzy przyszli obejrzeć prace artysty wystawione w moim mieście. W czasie wystawy zorganizował on żywiołowe warsztaty dla dzieci.Wiele z nich wzięło w tych zajęciach udział tworząc z radością w oczach, swoją własną sztukę.Artysta pomógł dzieciom uwolnić wyobraźnię i rozbudzić zdolności twórcze byłem także pod silnym wrażeniem jego szczerej i energicznej postawy względem własnych prac oraz sympatii okazywane  dzieciom.Od dawna chcieliśmy uczynić nasze muzeum bardziej aktywnym i stało się to właśnie dzięki niemu.
Po warsztatach odbyło się przyjęcie na cześć naszego gościa.Okazał się człowiekiem otwartym i szczerym i wkrótce staliśmy się dobrymi przyjaciółmi od tego czasu utrzymujemy regularne kontakty mimo dzielącej nas odległości.Lludzie w moim mieście po prostu zakochali się w nim i coraz bardziej interesują się jego sztuką. W roku 2000 nasze Muzeum nabyło 114 jego cennych prac, włączając je do swych zbiorów.Prace te są tak fascynujące, że ludzie z całej Japonii przyjeżdżają do nas aby je obejrzeć.Są głęboko poruszenie ich ciepłem to zaszczyt posiadać pracę Józefa Wilkonia i móc je prezentować wielu ludziom odwiedzającym nasze muzeum Jestem pewien ,że staną się one kulturowym mostem między Polską i Japonią. Wypowiedź Burmistrza Oshimy Chikara Yoshida