Z wielką radością zawiadamiamy
Jego Królewska Mość Król Hiszpanii Filip VI przyznał
Józefowi Wilkoniowi
Krzyż Komandorski Orderu Izabeli Katolickiej.
Cyt.: „Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla licznych
i niewątpliwych Pana zasług, cennego wkładu w rozkwit kultury hiszpańskiej w Polsce i, w konsekwencji, w ulepszaniu relacji między naszymi dwoma krajami.”
List został przekazany przez Ambasadora Królestwa Hiszpanii Francisco Javier Sanabria Valderrama.

Uroczyste wręczenie Orderu odbędzie się 11 października

kr