W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie
I Szczebrzeszyn z tego słynie.
Wół go pyta: ”Panie chrząszczu,
Po co pan tak brzęczy w gąszczu?”
”Jak to – po co? To jest praca,
Każda praca się opłaca.”

”A cóż za to Pan dostaje?”
”Też pytanie! Wszystkie gaje,
Wszystkie trzciny po wsze czasy,
Łąki, pola oraz lasy,
Nawet rzeczki, nawet zdroje,
Wszystko to jest właśnie moje!”

– Jan Brzechwa ”CHRZĄSZCZ”

Od 5 do 11 sierpnia w Szczebrzeszynie i Zamościu na Roztoczu.
Stolica Języka Polskiego to festiwal literacki skierowany do odbiorcy, który w poszukiwaniu kulturalnych wydarzeń na najwyższym poziomie chętnie ucieka do malowniczych i kameralnych miejsc. W Szczebrzeszynie, jednym z najpiękniejszych miast Roztocza, nasi goście spędzać będą czas w towarzystwie wybitnych pisarzy, muzyków, aktorów i poetów, wirtuozów słowa. Festiwal skierowany jest do wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych. Ma charakter letniego spotkania z książką, muzyką, teatrem.
Przez Roztocze, region pogranicza, przepływało i przepływa wiele doświadczeń, a ich różnorodność napędza i wzbogaca wielokulturowość tego obszaru. Ale jest też, co szczególnie należy podkreślić, swoisty genius loci Roztocza przyciągający tu przez wieki artystów, poetów, ludzi kreatywnych i wybitnych przywódców. Są także unikalne wartości kulturowe, które pozwalają budować wokół nich program rozwoju o znaczeniu ogólnopolskim. Do takich niematerialnych skarbów należy wpisanie nazwy Szczebrzeszyn w świadomość każdego Polaka. Jest to zasługa Jan Brzechwy, którego wiersz przyczynił się do trwałego złączenia Szczebrzeszyna z językiem polskim.

Na Festiwalu Literatury  w Szczebrzeszynie  Człowiekiem Słowa została Urszula Kozioł . Statuetki chrząszcza zaprojektowane przez Józefa Wilkonia otrzymali także poprzedni laureaci: Wiesław Myśliwski i Maja Komorowska.